Ako pridať virtuálnu lokálnu doménu na svoj localhost?

July 18, 2012

Možno trochu zložitý nadpis, ktorý ani neviem, či som správne napísal. Ale ide v podstate o to, že ak sem tam tvoríte stránky, pravdepodobne to máte na windows v zložke C:/\www/\ alebo ak používate defaultne nastavenia vertrigoServ či wamp, niekde v program files v podzložke programu. No to sa nám samozrejme nepáči, tak to treba zmeniť na hocico.hocico. Ale nie, najväčší problém je asi to, že adresa potom vyzerá http://localhost/stavky/ alebo nebodaj ešte niečo dlhšie. A to môže spôsobovať, že script nebude fungovať rovnako, ako na serveri. Napríklad ak používate REQUEST_URI, aby ste zistili, na ktorej stránke práve ste a podla toho sa zachovali. Ja som si to raz už nastavil no zase som to nevedel nájsť a pár minút som nechápal, prečo mi to nejde. Tak si to radšej napíšem na blog, nech to mám nabudúce rýchlo nájdem.

Pridanie záznamu do hosts file

Ako prvé musíte dať windowsu vedieť, že chcete používať hostname. To sa mení v C:/\WINDOWS/\system32\/drivers/\etc v súbore “hosts“. Otvoriť to môžete v notepade či hocijakom textovom editore (nie, Microsoft Word nie je textový editor). To bude vyzerať nejak takto:

# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a ‘#’ symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 betstavky.web

Takže pridáme riadok

127.0.0.1 domain.web

kde domain.web je adresa, ktorú chcem používať a ip je localhost.

Pridanie domény na lokálny server

Ja používam apache, čiže otvoríte si konfiguračný súbor httpd.conf (vo wampe a vertrigoServe je odkaz v taskbare). Moja cesta je napríklad

C:/\Program Files (x86)/\Apache Software Foundation/\Apache2.2/\conf/\

Súbor zase otvoríte v textovom editore, scrollnete si na koniec a pridáte tam niečo takéto.

NameVirtualHost 127.0.0.1
<VirtualHost 127.0.0.1>
ServerName localhost
DocumentRoot “C:/www”
</VirtualHost>

<VirtualHost 127.0.0.1>
ServerName betstavky.web
DocumentRoot “C:/www/stavky”

<Directory C:/www/stavky>
Order Allow,Deny
Allow from all
</Directory>
</VirtualHost>

<VirtualHost 127.0.0.1>
ServerName domain.web
DocumentRoot “C:/www/domain”

<Directory “C:/www/domain”>
Order Allow,Deny
Allow from all
</Directory>
</VirtualHost>

indomeny 300x173


Written by Lucas03 , who uses this as diary. Contact at admin[a]lucas03.com